Untuk menangani masalah ini, di pilihan 'SET' dalam permainan , aktifkan pilihan " Optimalkan Scroll".