Het Spel 


Wat is Downtown Mafia?

 

Dowtown Mafia is een MMO ontwikkeld door DynamicNext dat te spelen is op Android en iOS gebaseerde apparaten.

 

Wat kost het?

 

Downtown Mafia is GRATIS

 

Welke doelen zijn er in het spel?

 

Elke speler kan zijn eigen doelen stellen in het spel gebaseerd op de klasse keuze. De verschillende doelen zijn onder andere:

 

Niveau van karakter

 

Uitrusting in bezit

 

Gevechtsgegevens

 

Inkomstenstroom

 

Aantal voltooide missies

 

Hoeveelheid geld op de bank

 

etc.

 

Welke klassen zijn er?

 

Elke speler kan bij het beginnen van het spel een klasse kiezen. Deze klasse kan later alleen aangepast worden met het gebruik van Diamant of door het resetten van je karakter. De klassen hebben verschillende eigenschappen.

 

KOERIER (RUNNER): Uithoudingsvermogen neemt sneller toe

 

VECHTER (FIGHTER): Energie neemt sneller toe

 

DEALER (HUSTLER): Verdient sneller geld

 

De eenheden van het spel 


Wat zijn de volgende zaken?

 

Contant geld (cash): De hoeveelheid contant geld die je op zak hebt en wat dus niet op de bank staat. Je verdient geld door het uitvoeren van missies, gevechten en het investeren in bedrijven. Het kan gestolen worden door andere spelers die met jou in gevecht zijn.

Inkomen (income): Onder contant geld staat je inkomen. Dit is de hoeveelheid contant geld die je verdiend in een bepaalde tijd van je bedrijven.

 

Ervaring (experience): Je huidige ervaringspunten en de hoeveelheid benodigd voor het bereiken van het volgende niveau van je karakter. Je doet ervaring op door het uitvoeren van missies en gevechten.

 

Niveau (level): Het niveau van je karakter. 

 

Leven (health): Leven is een indicatie van de huidige gezondheid van je karakter. Het gaat achteruit wanneer je een gevecht aangaat of wordt aangevallen door een andere spelen. Als het onder de 25% van het maximum valt dan kan je geen gevecht aangaan of aangevallen worden door andere spelers. Leven bouw je terug op met een vaste snelheid maar kan ook direct opgebouwd worden in een ziekenhuis door het uitgeven van geld op de bank. Je kan de maximale hoeveelheid leven verhogen door het besteden van bekwaamheidspunten (skill points).

 

Energie (energy): Je gebruikt energie in gevechten met andere spelers. Je energie neemt daarna weer toe met een vaste snelheid. Je kan de maximale hoeveelheid energie verhogen door het besteden van bekwaamheidspunten (skill points).

 

Uithoudingsvermogen (stamina): Je gebruikt uithoudingsvermogen tijdens het uitvoeren van missies. Je uithoudingsvermogen neemt daarna weer toe met een vaste snelheid. Je kan de maximale hoeveelheid uithoudingsvermogen verhogen door het besteden van bekwaamheidspunten (skill points).

 

Hoe te spelen?

 

Missies:

 

Missies zijn één mogelijkheid om ervaring, geld en in sommige gevallen speciale objecten te verdienen die je kunnen helpen met andere missies. Missies kunnen gedaan worden in verschillende steden rond de wereld en binnen die steden in verschillende gebieden.

 

Gevechten:

 

Je bouwt ervaring en geld op door het vechten met andere spelers. Elk gevecht kost ook een deel van je leven. Je moet minimaal 16 leven en 1 energie punt hebben om een gevecht te beginnen. Het resultaat van het gevecht hangt af van het aantal bendeleden dat je hebt en hun bewapening. In een gevecht, zowel bij een aanval als in de verdediging, zal het spel automatisch elk bendelid uitrusten met de beste keus van de gekochte wapens, bescherming, voertuigen en speciale uitrusting. Elk bendelid krijgt één wapen, één vorm van bescherming, één voertuig en één speciale uitrusting. In het geval dat je huurlingen hebt voegen zij toe aan jou kracht door het meebrengen van één wapen, één vorm van bescherming, één voertuig en één speciale uitrusting.

 

Het maximale aantal bendeleden dat kan gebruikt worden in een aanval is vijf maal je huidige niveau.

 

Dodenlijst (hitlist):

 

Je kan een prijs zetten op het hoofd van andere spelers. Deze spelers worden op de dodenlijst gezet zodat andere spelers deze prijs kunnen claimen. De prijs kan alleen geclaimd worden als de tegenstander is gedood in een gevecht, dat wil zeggen als het leven van de tegenstander 0 is. De dodenlijst is een goede manier om wraak te zoeken.

 

Rivalenlijst (rival list):

 

En andere manier om wraak te zoeken op spelers die je hebben verslagen is de rivalenlijst. Deze lijst houdt bij welke spelers jou verslagen hebben. Je kan deze spelers terug aanvallen, ongeacht hun niveau, net zo vaak als ze jou verslagen hebben.

 

Gevechten met bendeleiders (boss fights):

 

Hier kunnen de leiders van de verschillende gebieden worden gevonden. Door ze te verslaan kan je speciale beloningen krijgen in het spel. Maar om deze aanvallen te kunnen starten heb je bepaalde speciale voorwerpen nodig die je kan buitmaken in missies in hun respectievelijke gebieden.

 

Arsenaal (armory):

 

In het arsenaal zijn vier categorieën van uitrusting te vinden (wapens, bescherming, voertuigen en speciale uitrusting) voor gebruik  door zowel de speler als de bendeleden bij gevechten met andere spelers. Sterkere uitrusting komt beschikbaar bij het toenemen van je niveau. Sommige vormen van uitrusting kunnen slechts één keer gebruikt worden, wat als gevolg heeft dat ze opgebruikt worden in een gevecht. Deze uitrusting zal ook verdwijnen als het gebruik nodig is in een missie. Andere voorwerpen genaamd buit (loot) kunnen niet gekocht worden en kunnen alleen verdiend worden door het uitvoeren van missies.

 

Huurlingen (mercenaries of afgekort merc):

 

Huurlingen voegen aanvals- en verdedigingskracht toe. Elke soort huurling komt met bepaalde aanvals- en verdedigingskracht. In een aanval kan een huurling  één wapen, één vorm van bescherming, één voertuig en één speciale uitrusting dragen. Dit als toevoeging voor de aanvalscapaciteit van je bendeleden. Het maximale aantal huurlingen dat in een aanval kan worden gebruikt is vijf maal je huidige niveau.

 

Bedrijven (business):

 

Hier kan een speler zijn geld investeren in verschillende bedrijven om meer geld te verdienen. De inkomsten van bedrijven binnen een bepaald interval is je inkomsten. Bij het kopen van bedrijven neemt de prijs steeds toe.

 

Onderhoud (upkeep):

 

Sommige voorwerpen uit je arsenaal hebben onderhoud nodig. Het geld voor dit onderhoud wordt automatisch van je inkomen afgetrokken. Als je niet voldoende inkomsten hebt voor onderhoud dan is je inkomen negatief en zal het worden afgetrokken van je contant geld.

 

Bank:

 

Je kan je contant geld op de bank storten om het veilig te bewaren. Het kost 10% om geld te storten. Dit geld is altijd veilig op de bank en andere spelers kunnen het niet stelen tijdens een gevecht. Het opnemen van geld voor het kopen van bedrijven en uitrusting is altijd gratis.

 

Ziekenhuis (hospital):

 

Als je weinig leven over hebt dan kan je naar het ziekenhuis gaan om je leven volledig te herstellen. De kosten hiervoor worden direct van de bank afgeschreven en niet van je contante geld.

 

Rekruteren (recruit):

 

Bij het inschrijven krijgt elke speler een unieke Mob Code. Je kan andere spelers uitnodigen om bij jou bende te komen als je hun Mob Code weet. Andere spelers kunnen jou ook uitnodigen als ze jou Mob Code weten. Deze uitnodigen moeten handmatig worden geaccepteerd worden of geweigerd. Je krijgt bericht wanneer iemand je een uitnodiging stuurt.

 

Om spelers te vinden die bij een bende willen kan je de officiële Facebook pagina van het spel gebruiken:

http://www.facebook.com/DTMafia

 

Big Jim:

 

Hier kunnen spelers diamanten kopen om speciale objecten te kopen in het spel.

 

Afhankelijk van het platform dat je gebruikt kunnen diamanten op verschillende manieren gekocht worden:

 

1) Google Play voor Android

 

2) iTunes voor Apple apparaten


3) Facebook voor web gebruikers


Mochten er problemen zijn met het kopen, neem dan voor een snelle oplossing contact met ons op via
dev@dynamicnext.com

 

Bendeoorlogen 


Wat is een bende?

 

Elke speler van niveau 25 of hoger kan een bende oprichten en zijn bendeleider zijn. Elke speler van niveau 10 of hoger kan bendelid worden. Op elk gegeven moment kan een bende maximaal 10 leden hebben. Je kan lid worden van een rekruterende bende door ze een verzoek te sturen via de pagina van die bende. Dit verzoek kan worden geaccepteerd door de bendeleider of door de rechterhand van de bendeleider. De bendeleider kan elk van de bendeleden instellen als de rechterhand. Maar er kan op elk gegeven moment slechts één bendeleider zijn. Als er twee bendeleiders zijn dan kunnen er geen bendeoorlogen gevoerd worden. Als je de bende die je zelf hebt opgericht wilt verlaten dan moet je eerst iemand anders aanstellen als bendeleider. Een bendeleider of rechterhand kan een verzoek tot een bendeoorlog indienen via de pagina van een andere bende.  Dit verzoek kan door de bendeleider of een rechterhand van de andere bende geaccepteerd worden. Zodra het verzoek is geaccepteerd heb je 10 minuten om je op de strijd voor te bereiden.

 

Hoe te vechten?

 

Zodra het gevecht start heb je 24 uur om de andere bende te verslaan. Gedurende deze periode kan je bende geen leden toevoegen of verwijderen of een bendeoorlog starten met een andere bende. Het aanvallen van je tegenstander en deze aanval winnen (alleen via het bende menu en niet via het normale aanvalsmenu, de dodenlijst of de rivalenlijst) levert je punten op die het verloop van de bendeoorlog in jou voorkeur beïnvloeden.

 

Wat krijg je?

 

Aan het einde van de bendeoorlog wordt de buit geclaimd door de winnende partij.  De bendelijder krijgt 20% van de buit en de rest wordt evenredig gedeeld tussen de vijf bendeleden. Als na de 24 uur er geen winnaar is dan eindigt de bendeoorlog in remise en krijgt niemand de buit.

 

Vrije aanval (free hit):

 

Als je een bendelid bent dan kan je elke speler, ongeacht zijn niveau, aanvallen die een bendelid van jou bende heeft AANGEVALLEN en GEDOOD. Op deze manier kunnen bendeleden elkaar beschermen.

 

Gebiedsoorlogen 


Wat is een gebied? (Turf)

 

Gebieden zijn locaties die kunnen worden veroverd en geëxploiteerd door bendes. De eigenaar van een gebied kan geld ophalen uit zijn gebied op vaste tijdstippen, wat gelijk verdeeld wordt onder de bendeleden. Alleen het bendelid dat door de bendeleider is aangewezen als beheerder (operator) kan dit geld ophalen. Als een beheerder twee maal op rij niet op tijd is met het ophalen van dit geld dan verliest de bende automatisch dit gebied en kan het door andere bendes worden geclaimd. 

 

Wat is een gebiedsoorlog? (Turf war)

 

Elke bende kan tot vijf gebieden claimen. Elke andere bende kan deze claim aanvechten. Wanneer een claim is aangevochten begint het gevecht in één uur.  De regels omtrent gebiedsoorlogen zijn anders dan bij reguliere gevechten. Bij gebiedsoorlogen vallen maximaal 10 punten te verdienen voor het winnen en maximaal 20 punten voor het doden, beide gebaseerd op het verschil in niveau tussen de tegenstanders. Als een gebiedsoorlog 24 uur duurt en de uitdager heeft de eigenaar niet kunnen verslaan, dan blijft het gebied bij de huidige eigenaar. In het geval dat een bende meerdere gebieden in bezit heeft, dan zal de bende deze gebieden moeten verdedigen tegen meerdere bendes.

 

Deathmatch 


Wat is een Deatmatch?

 

In een Deathmatch bevechten meerdere bendes elkaar. Een bende die een gevecht verliest verlaat de Deathmatch en de laatst overgebleven bende wordt tot winnaar uitgeroepen. De regels bepalen het type van Deathmatch:

 

Raw Mettle: In dit type Deathmatch gebruiken je bendeleden geen diamant-wapens. Ook huurlingen worden niet gebruikt.

 

100 Posse: In dit type Deathmatch worden maximaal 100 bendeleden gebruikt en geen huurlingen.

 

Power Off: In dit type Deathmatch kunnen geen aanvals of verdedigings upgrades worden gebruikt. Ook krachtversterkers (Power Boosts) kunnen niet worden gebruikt.

 

Death Race: In dt type Deathmatch worden alleen voertuigen gebruikt en geen wapens, bescherming en huurlingen.

 

The Riot: In dit type Deathmatch worden alleen bescherming voor enkelvoudig gebruik gebruikt en geen huurlingen en krachtversterkers (Power Boosts).

 

No Holds Barred: Er zijn geen beperkingen in dit type Deathmatch.

 

Hoe treed je toe tot een Deathmatch?

 

Een bendeleider of rechterhand kan zijn of haar bende laten toetreden door een hoeveelheid geld op het spel te zetten. De Deathmatch begint wanneer een andere bende tot de Deathmatch toetreed. In een periode van 24 uur kan een bende tot maximaal 5 Deathmatches toetreden en er maximaal 2 winnen. Het type Deathmatch dat een bende kan toetreden wordt willekeurig bepaald door het spel.

 

Wat krijgt de winnaar?

 

De laatst overgebleven bende krijgt al het geld in de buit maal twee. Daarnaast krijgt de speler die het geld op het spel heeft gezet vijf maal de inzet terug. Elke oorlog in een Deathmatch wordt gezien als een aparte oorlog, en gebaseerd op de uitkomst krijgen bendes twee maal het normale buitgeld.

 

Toernooi 


Wat is een toernooi? (Tournament)

 

Toernooien zijn speciale bende evenementen waarbij je speciale objecten, diamanten of geld bonussen kunt winnen.

 

Om een toernooi arena te betreden moet een bende een oorlog winnen gedurende de loop van het toernooi.

 

In een toernooi worden alle bendes een team aangewezen; ROOD of BLAUW. Gedurende het toernooi voeren bendes van beide teams oorlogen om punten te scoren (op basis van het winnen van oorlogen).

 

In de laatste uren van het toernooi gaat de zogenaamde 'HEAT MODE' in, gedurende deze periode verdienen bendes twee maal zoveel punten voor hun overwinningen en de scores voor ROOD en BLAUW zijn dan niet meer zichtbaar.

 

BELANGRIJK: DOWNTOWN MAFIA is een internationaal spel met spelers van over de hele wereld. De kleuren (ROOD vs BLAUW) worden op pure willekeur aan bendes toegewezen en hebben geen enkel verband met organisaties in de werkelijkheid.

 

Deathmatches, gebiedsoorlogen en normale bendeoorlogen voegen allemaal toe aan de verdiensten van toernooi punten. Echter, alleen punten die verdient zijn bij een overwinning op een bende van de andere kleur tellen.

 

Aan het einde van het toernooi wint de kant met het meeste punten. Alle bendes aan de winnende kant die in gevechten hebben deelgenomen en hebben gewonnen krijgen de toernooi prijs.

 

Daarnaast krijgen alle bendes, ongeacht hun kleur, een speciale geld bonus gebaseerd op het aantal verdiende punten.

 

Training 


Er zijn verschillende vormen van TRAINING die je kunt doen om jezelf sterker te maken in het spel. TRAINING geeft je speciale power-ups die je prestaties gedurende een gevecht verbeteren. Deze extra's zijn aan tijd gebonden en vervallen na verloop van tijd, elk met een verschillende snelheid, waardoor regelmatige training noodzakelijk is voor optimale resultaten.

 

De volgende soorten power-Ups vallen te verdienen met verschillende soorten TRAINING:

 

BEHENDIGHEID (AGILITY)

 

Je kan de BEHENDIGHEID van je manschappen verbeteren door te trainen in de vecht club (FIGHT CLUB). Deze training kost je uithoudingsvermogen en traint je manschappen om tijdens gevechten sneller te handelen. Het verhoogt je totale AANVALSKRACHT (gelijk aan 25 BEKWAAMHEIDSPUNTEN).

 

UITHOUDINGSVERMOGEN (STAMINA)

 

Je kan het uithoudingsvermogen van je manschappen verbeteren door te trainen in de fitness (GYM).  Deze training kost je uithoudingsvermogen en traint je manschappen om tijdens gevechten zware klappen te kunnen incasseren en om langer op de voet te blijven. Het verhoogt je totale DEFENSIEKRACHT (gelijk aan 25 BEKWAAMHEIDSPUNTEN).

 

NAUWKEURIGHEID (ACCURACY)

 

Je kan de nauwkeurigheid van je manschappen verbeteren door de te trainen op de schietbaan (SHOOTING RANGE). Deze training kost zowel uithoudingsvermogen als energie en traint je manschappen om nauwkeurige en kritieke schoten te lossen tijdens gevechten met vrijwel gelijke tegenstanders door het verhogen van de nauwkeurigheid van het arsenaal van jou manschappen met 25%.

 

VOERTUIG TACTIEKEN (VEHICLE TACTICS)

 

Je kan de voertuig tactieken van je manschappen verbeteren door te trainer op de racebaan (RACE TRACK). Deze training kost uithoudingsvermogen en traint je manschappen om beter met voertuigen om te gaan. Het verbeterd de kracht van je voertuigen met 25%.

 

BESCHERMING TACTIEKEN (ARMOR TACTICS)

 

Je kan de bescherming tactieken van je manschappen verbeteren door te trainen in de uitrustingswinkel (MECH SHOP). Deze training kost uithoudingsvermogen en leert je manschappen beter gebruik te maken van bescherming. Het verhoogt de kracht van bescherming met 25%.

 

WAPEN TACTIEKEN (WEAPON TACTICS)

 

Je kan de wapen tactieken van je manschappen verbeteren door de trainen in een privé-militie kamp (PRIVATE MILITIA CAMP). Deze training verbruikt zowel uithoudingsvermogen als energie. Het leert manschappen om beter met wapens om te gaan. Het verhoogt de kracht van wapens met 25%.

 

Gesynchroniseerd spelen (spelen op meerdere platformen) 


Wat is gesynchroniseerd spelen?

 

Downtown Mafia biedt spelers de optie tot een gesynchroniseerde spelervaring, waarbij gebruik kan worden gemaakt van Android apparaten, Facebook, iOS, de Chrome Winkel of onze spel website. Niet alleen kan je spelen tegen spelers die gebruik maken van deze verschillende platformen, je kan zelf ook met dezelfde account spelen vanaf deze verschillende platformen. Dit betekend tevens dat bij verlies van je apparaat je kan blijven spelen met je oude account als deze gekoppeld is aan je Facebook of Gmail account.

 

Verbinden met Facebook 


Kan ik met mijn Facebook vrienden spelen?

 

Ja, je kan met je Facebook vrienden spelen en hun toevoegen aan jou bende. Ga naar je 'Recruit' tab en klik op Facebook om verbinding te maken. Nu kun je uitnodigingen sturen naar je Facebook vrienden.

 

Avatar 


Hoe gebruik ik een persoonlijke avatar voor mijn profiel?

 

Het gebruiken van een persoonlijke avatar is gemakkelijk en kan gedaan worden via de profiel pagina door te kiezen voor de 'Edit' optie. Voor het gebruiken van je persoonlijke avatar heb je alleen een Gravatar account nodig. Gravatar (gravatar.com) is de beste en meest betrouwbare manier om een online avatar te maken. Je hebt alleen een e-mail adres nodig. Registreer je e-mail adres bij Gravatar en upload je avatar. In het spel hoef je nu alleen nog hetzelfde e-mail adres in te vullen en we vinden vanzelf jou avatar op Gravatar.

 

Resetten van account 


Kan ik mijn naam wijzigen?

 

Ja, in je profiel kan je dat doen door op de 'Edit' optie te klikken en vervolgens de relevante optie te kiezen.

 

Kan ik mijn klasse wijzigen?

 

Ja, in je profiel kan je dat doen door op de 'Edit' optie te klikken en vervolgens de relevante optie te kiezen. Daarna kan je je klasse selecteren.

 

Kan ik mijn spel resetten en overnieuw beginnen?

 

Ja, in je profiel kan je dat doen door op de 'Edit' optie te klikken en vervolgens de relevante optie te kiezen. Maar onthoud dat je alle voortgang in het spel verliest, inclusief je niveau, ervaringspunten, bekwaamheidspunten, missie voortgang, inventaris en bedrijven. Alleen je diamanten, diamanten inventaris, diamanten huurlingen, bendeleden en bende blijven bestaan.

 

Herstel 


Ik ben mijn telefoon kwijtgeraakt / ik heb mijn telefoon gereset. Kan ik mijn oude Downtown Mafia account terug krijgen als ik het spel opnieuw installeer?

 

Ja, als je gesynchroniseerd spelen had ingeschakeld en je account had gekoppeld aan je Facebook / Gmail account. Je kan gewoon inloggen met hetzelfde account.

 

Veelgestelde vragen 


Enkele veelgestelde vragen:

 

Hoe krijg ik toegang tot mijn oude account op mijn nieuwe telefoon?

 

Dat is gemakkelijk als je gesynchroniseerd spelen had ingeschakeld en je account dus hebt gekoppeld aan je Facebook / Gmail account. Je kan gewoon inloggen met hetzelfde account.

 

Waarom heb ik geen bekwaamheidspunten gekregen na het verslaan van een baas?

 

Bekwaamheidspunten worden toegekend voor het verslaan van de eerste 10 niveaus van elke baas. Daarna neemt de moeilijkheidsgraad van het verslaan van de baas niet meer toe. Bij het verslaan van het laatste niveau van een baas (niveau 21) zal de baas een huurling worden van de speler.

 

Waarom heb ik geen bekwaamheidspunten gekregen na het doen van een opdracht?

 

Het doen van opdrachten levert geen bekwaamheidspunten op. Je kunt hiervoor diamanten en speciale krachtversterkers krijgen.

 

Ik kreeg minder bekwaamheidspunten dan eerst voor het beheersen van een stad?

 

De hoeveelheid bekwaamheidspunten gegeven voor het beheersen van een stad varieert per stad. Sommige steden in het begin geven minder punten en de steden op het einde juist meer.

 

Ik heb geen buit gekregen na het voltooien van een missie?

 

Buit objecten worden willekeurig uitgegeven bij speciale missies. Zelfs na het voltooien van een missie kan je de missie opnieuw doen om een object te verkrijgen.

 

Waar kan ik hints vinden betreft buit objecten?

 

Door het klikken op het plaatje van de buit krijg je er hints voor.

 

Waarom kan ik geen uitrusting in het arsenaal in bulk kopen?

 

Door te klikken op het plaatje van de uitrusting kan je het in bulk kopen.

 

Waarom kan ik niet meer geld op de bank zetten?

 

De hoeveelheid geld die je op de bank kan zetten is bepaal door je niveau. Bij het stijgen van je niveau kan je ook meer geld op de bank zetten.

 

Mijn spel loopt traag en het scherm flikkert. Waarom?

 

Om dit te verhelpen, kies onder de 'SET' opties van het spel de 'Optimize Scroll' optie.

 

Ik heb diamanten gekocht en nog niet ontvangen. Waarom?

 

Probeer je telefoon opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op via dev@dtmafia.com en we zullen het probleem voor jou oplossen.